Home/Saša Petar

About Saša Petar

Dr. sc. Saša Petar autor je 27 poslovnih knjiga i brojnih stručnih članaka u časopisima Poslovni savjetnik, Direktor, Udruga, Poslovni tjednik, Poslovni svijet i dr. Radio je u predstavništvu tvrtke 3M, Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagrebačkoj poslovnoj školi, Končaru i Munji, a danas radi kao poslovni savjetnik, mentor, poslovni trener i savjetnik za pregovaranje. Također je predavač na nekoliko visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj, a predavao je i na nekoliko fakulteta i visokih škola.