Za poticanje poduzetništva Grad Pula u 2021. godini osigurao 1,5 milijun kuna.

Novost je da od ove godine poticaje možete koristiti i za izradu web stranice, hosting ili digitalni marketing iako niste novoosnovana tvrtka. Laičkim jezikom svi vlasnici tvrtka ili obrta s prebivalištem na području grada Pule mogu se prijaviti na ove poticaje.

Požurite s prijavom jer kako se svi poduzetnici i poduzetnice mogu prijaviti na natječaj vjerujemo kako će ove godine biti veći broj prijavljenih.

“Mjerom Potpore za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing želi se s 15.000,00 kuna potaknuti mikro i male poduzetnike da koriste sredstva za digitalni marketing i digitalizaciju poslovanja.” Grad Pula

Kako Vam možemo pomoći?

Izrada web stranice

Mi ćemo vam izraditi web stranicu prilagođenu za vaše poslovanje , a Grad Pula pokriva trošak izrade web stranice i zakup domene do 1 godine do 100% iznosa prihvatljivih troškova.

Digitalni marketing

Mi ćemo vam pomoći s usugama oglašavanja i digitalnog marketinga te vizualnog identiteta, a Grad Pula pokriti troškove do 50% iznosa prihvatljivih troškova.

Edukacije

Poznato je da smo kvalificirani edukatori koji vam mogu pomoći u edukaciji o digitalnom marketingu i informatičkim alatima, a Grad Pula vam financira 100 % troška