VIDEO sadržaj kao trend na društvenim mrežama

Video sadržaj preuzima internet, bez dvojbe. Korisnici društvenih mreža mijenjaju svoje navike. Zato na vrijeme prilagodite svoju strategiju!  Pisali smo već o video marketingu kao načinu privlačenja klijenata. No, već duže vrijeme znamo…