Pronađite informacije o otvaranju obrta uz poticaje za samozapošljavanje i uđite u svijet poduzetništva.

Kako otvoriti paušalni obrt uz mjere samozapošljavanja?

Pišem ovu blog objavu kako bih pomogao svima koji ne žele ovisiti o ponudi poslova na tržištu već im je cilj započeti vlastito poslovanje. Pokušat ću što detaljnije opisati svaki korak u tom pothvatu. Pretražujući internet naišao sam na podatke koji su zastarjeli i koje je potrebno ažurirati s obzirom na zakonsku regulativu koja se neprestano mijenja. Vjerujem da ću mnogima pomoći u ostvarenju njihovih ciljeva.

Nakon nekoliko mjeseci dvoumljenja odlučio sam postati obrtnik i krenuti u poduzetničke vode. Prikupio sam međunarodno znanje o poslovanju tijekom rada u Španjolskoj, zainteresirao sam se za za start-up svijet te sam s mnogim start-up-ovima razmjenjivao ideje i iskustva.
Vratimo se u Pulu, grad u kojem ću se prijaviti u evidenciju Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Jedan od glavnih uvjeta za dobivanje poticaja jest da ste prijavljeni na HZZ kao nezaposlena osoba, nije važno koliko ste dugo u evidenciji, to može biti i tek jedan dan! Na recepciji mi dodjeljuju savjetnika za zapošljavanje i dogovaramo sastanak za četiri dana.

Poslovni plan

Samozapošljavanje

Kako mi je ovo prva prijava na HZZ, bilo je potrebno donijeti dokaze o školovanju (formalnom i neformalnom) te obaviti kratak razgovor sa zaposlenicom HZZ-a. Odmah sam se prijavio na radionicu o mjerama samozapošljavanja u trajanju od dva sata tijekom koje nam je savjetnica za zapošljavanje objasnila sve detalje o uvjetima prijave, pravilima te ostalim važnim informacijama. Nakon zajedničkog predavanja potrebno je obaviti i konzultacije. Na konzultacijama mi je savjetnica pomogla odabrati način poslovanja koji najviše odgovara mojim potrebama te dobivam dokument „Poslovni plan“ koji moram pripremiti kako bih dobio do 55.000,00 kn poticaja.

Uvjeti za ostvarivanje mjera za samozapošljavanje:

 • nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 • izvršene aktivnosti vezane uz samozapošljavanje u suradnju sa savjetnikom za isto,
 • izrađen poslovni plan iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja održiva,
 • troškovi koji su navedeni u troškovniku moraju biti usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta.

Financiranje mjere:

a)za otvaranje obrta dodjeljuju se subvencije do 55.000, 00 kn, odnosno 70.000,00 ako se mjera kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad.

b) do 70.000,00 kn za registraciju poslovnih subjekata iz sljedećih djelatnosti:
– rudarstvo i vađenje (NKD 2007., područje B, odjeljci 05-09)
– prerađivačka industrija (NKD 2007., područje C, odjeljci 10 – 33)
– gospodarenje otpadom i sanacija okoliša (NKD 2007., područje E, odjeljci 36-39)
– građevinarstvo (NKD 2007., područje F, odjeljak 42 i pododjeljci: 41.20, 43.11, 43.12, i 43.13 i 43.99)
– prijevoz putnika (NKD 2007., područje H, pododjeljci 49.3, 50.1, 50.3 i 51.1) Napomena: Veći iznos potpore (do 70.000,00 kn) dodjeljuje se za navedene djelatnosti isključivo u slučaju kada se više od 50% iznosa potpore ulaže u nabavku strojeva, alata i osnovne opreme za rad, odnosno vozila za djelatnost prijevoza putnika. Veći iznos potpore iznimno se može odobriti i za druge djelatnosti ukoliko je iz poslovnog plana razvidno da se poslovanje ne može obavljati bez opreme koja iznosi više od 50% iznosa potpore.
Informatička oprema i uredski namještaj ne ubrajaju se u osnovnu opremu. Iznimka su djelatnosti u domeni informacijsko – komunikacijskih tehnologija za koje je informatička oprema osnovna oprema za rad.

 • do 85.000,00 kn ukoliko se veći iznos potpore kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad ili osposobljavanjem na radnom mjestu

Trajanje mjere:

12 mjeseci

Više o mjerama pronađite ovdje.

NAPOMENA: Važno je napomenuti da se na iznos od 55.000 kn mora platiti PDV pa si svakako to uračunajte u vaše troškove kod otvaranja obrta. Od 2019. godine PDV je uračunat u troškovniku tako da ne morate uračunati u troškove otvaranja obrta.

Nakon konzultacija otišao sam na razgovor u Upravni odjel za gospodarstvo grada Pule kako bih provjerio koje djelatnosti mogu obavljati. Mnoge djelatnosti u obrtu su vezane uz stručnu spremu, također postoje mnoge za čije je obavljanje potrebna oprema i određeni prostor. Primjerice, za djelatnost zapošljavanja potrebno je imati dozvolu za posredovanje izdanu od Ministarstva rada i mirovinskog sustava; za djelatnost turističke agencije potrebna je stručna osposobljenost za voditelja turističke agencije (može se položiti na nekim sveučilištima, u Puli je to Sveučilište Jurja Dobrile), poslovni prostor te dvije godine iskustva na odgovornoj poziciji; za djelatnost proizvodnje sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje potrebno je zadovoljiti minimalne tehničke uvjete (prostor i oprema); za djelatnost popravka računala potrebno je imati završenu srednju stručnu spremu računalnog tehničara ili elektroničara… Mudro izaberite svoje djelatnosti jer ih sljedećih godinu dana nećete moći mijenjati – to je još jedan od uvjeta HZZ-a. Jednu djelatnost izaberite kao primarnu. Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti možete pronaći ovdje. Sada možete ispuniti OR obrazac.

Naziv obrta i poslovni plan za samozapošljavanje

Prije izrade poslovnog plana, osmislio sam naziv obrta i odredio primarnu djelatnost, namjera je bila da ove dvije stavke budu što bliskije. Nakon duljeg istraživanja odlučio sam se za naziv „Markething“, a primarna djelatnost je agencija za promidžbu. Konačni naziv obrta je „Markething, agencija za promidžbu“ .
Sljedeći je korak izrada poslovnoga plana iz kojega je vidljivo održanje poslovanja kroz sljedećih godinu dana te izrada troškovnika za otvaranje i rad obrta. Za ovaj korak bilo mi je potrebno tjedan dana.

Prihvatljivi troškovi jesu:

 • kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti
 • kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • zakup poslovnog prostora za najviše 11 mjeseci poslovanja (prostor ne može biti zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji)
  troškovi za knjigovodstvene usluge za najviše 11 mjeseci poslovanja
 • doprinosi za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu za najviše 11 mjeseci poslovanja
 • edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava
 • troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade
 • upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti
 • marketinške aktivnosti i oglašavanje (izrada web stranice, održavanje web stranice , zakup domene, web hosting, tisak materijala za oglašavanje, izrada reklamnih ploča i natpisa, internet oglašavanje, izrada logotipa, brendiranje) – najviše 20 % od iznosa potpore
 • kupnja, odnosno izrada po narudžbi uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama)
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (nužnih za obavljanje djelatnosti)*
  *Uredba Europske komisije br. 1407/2013 isključuje potporu za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu. U skladu s time, potporu je moguće odobriti za djelatnost cestovnog prijevoza robe, ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila.
 • troškovi atesta i procjene opasnosti
 • kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme
 • kupnja licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti (uključujući licencije za software)
 • kupnja franšize
 • PDV koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u
 • usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje i sl).

Da bi plan bio prihvaćen potrebno je imati 16 od mogućih 26 bodova. Bodovi se skupljaju ispunjavajući sljedeće kriterije:

 • suradnja s HZZ-om,
 • radno iskustvo u djelatnosti poslovnoga plana,
 • dodatne edukacije i/ili obrazovanje u djelatnosti iz poslovnoga plana,
 • prethodno poduzetničko iskustvo,
 • priložene ponude,
 • popunjenost poslovnoga plana,
 • priložena pisma namjere,
 • povezani poslovni subjekti,
 • procjena prihoda i troškova.

Za pomoć oko izrade poslovnoga plana uvijek možete pitati savjetnicu za zapošljavanje, osobno sam bio više puta na konzultacijama, tri puta na HZZ-u i dva puta u Upravnom odjelu za gospodarstvo.
Potrebno je čekati do 15 radnih dana za ocjenu poslovnoga plana. Ako ste pratili sve navedene korake, vjerujem da će Vam plan biti odobren pa ćete dobiti e-mail i pismo na kućnu adresu s pozitivnom ocjenom poslovnoga plana. Kako biste postupak priveli kraju i dobili poticaje potrebno je donijeti sljedeće na HZZ:

 • dokaz o registraciji djelatnosti (preslika riješenja izdanog od strane nadležnog tijela o upisu u odgovarajući registar),
 • presliku Prijave za upis u registar poreznih obveznika za obrte i samostalne djelatnosti,
 • dokaz o prijavi u radni odnos na puno radno vrijeme Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (preslika potvrđene tiskanice M-1P i tiskanica M-11P),
 • dokaz o otvorenom žiro-računu poslovnog subjekta s jasno vidljivim
 • bjanko zadužnicu s potpisom dužnika (Vaš poslovni subjekt) s drugom fizičkom osobom u svojstvu jamca platca ,solemniziranu kod javnog bilježnika, na iznos do 100.000,00 kn. Trošak solemnizacije snosi korisnik potpore.

Otvaranje obrta

Sada je potrebno otići u Upravni odjel za gospodarstvo i predati obrazac za registraciju obrta, presliku osobne iskaznice, ugovor o najmu poslovnog prostora ili ugovor o dozvoli za besplatno korištenje poslovnog prostora i presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi (ako vam je obrt vezan za neku djelatnost). U roku od sedam radnih dana trebali biste dobiti Obrtnicu, a kako biste je preuzeli potrebno je uplatiti 250,00 kn upravne pristojbe u državni proračun (IBAN HR1210010051863000160, model plaćanja HR64, poziv na broj 5002-1682-OIB, svrha doznake – državna upravna pristojba). Nakon izrade Obrtnice možete izraditi pečat. Pečat treba sadržavati naziv obrta i adresu. Cijena pečata je oko 150,00 kn + priprema 50,00 kn.

Sljedeći korak je otvaranje poslovnog žiro računa za koji morate pripremiti:

 • Obrtnicu,
 • Rješenje o upisu u obrtni registar
 • Presliku osobne iskaznice.

Ja koristim i mobilno bankarstvo koje u mojoj banci košta 20,00 kn mjesečno. Za moje potrebe mobilno bankarstvo je pun pogodak jer je praktičnije od internet bankarstva, moguće je u bilo kojem trenutku skenirati barcode i platiti račun. U ovo moderno, užurbano doba svaki trenutak je važan jer – time is money!
Nakon otvaranja bankovnog računa otiđite u Poreznu upravu kako biste se prijavili (imate sedam dana rok nakon što otvorite obrt). Sa sobom ponesite osobnu iskaznicu, presliku upisa u obrtni registar i RPO obrazac. Ako otvarate paušalni obrt kao ja, izdat će Vam rješenje o visini poreza. Ja pripadam u porezni razred do 150.000,00 kn prihoda za koji je iznos godišnjega poreza 2.875,00 kn. Mjesečna rata iznosi 386,40 kn zbog godišnjega paušalnog prireza na dohodak (12%) i prireza (12%) koji je određen mjestom stanovanja (grad Pula).

Kako biste bili u skladu s propisima potrebno je u roku od 24 sata od otvaranja obrta prijaviti se na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Za ovaj korak potrebni su vam sljedeći dokumenti:

Za prijavu na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje potrebno je pripremiti:

 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku obrazaca M-1P i M-11P,
 • presliku podataka o obvezniku uplate doprinosa,
 • ispunjenu tiskanicu-1 i tiskanicu-2.

Nedostaje Vam još bjanko zadužnica na ime obrta i u iznisu od 100.000,00 kn s jamcem platcem u korist HZZ-a koju ćete o svom trošku potvrditi kod javnog bilježnika. Za ovaj ćete korak morati pronaći osobu koja Vam u potpunosti vjeruje, po cijeni vlastite imovine.
Kada ste prikupili sve potrebne dokumente, možete ih odnijeti na HZZ. Ne zaboravite ponijeti pečat kako biste potpisali ugovor o korištenju poticaja. Poticaji će kroz sedam dana sjesti na Vaš račun.
Na kraju pronađite odgovarajući način izdavanja računa i tehnikalije oko fiskalne blagajne. Ja primam sve uplate na račun pa mi nije potrebna fiskalna blagajna.

Novci su u mom slučaju sjeli na račun u roku od 7 dana. Vjerujem da ste pametno isplanirali kako ćete utrošiti fondove i izabrali neke od usluga Markething tima kako biste postali još uspješniji i konkurentniji na tržištu.

Napomena:

Ovaj blog je informativnoga sadržaja te Vam predlažem da se prije bilo kakvih odluka konzultirate sa savjetnikom za zapošljavanje pri HZZ-u, Uredu za gospodarstvo, Poreznoj upravi, HZZO-u i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Ja sam više puta „dosađivao“ savjetnici za zapošljavanje i savjetnici u Uredu za gospodarstvo te im ovim putem neizmjerno zahvaljujem. U slučaju da Vam je potrebna izrada web stranica slobodno nas kontaktirajte na mail info@markething.hr, sada će Vam biti potrebna i marketinška online strategija – ne oklijevajte i zatražite našu ponudu.

Sve Vaše obveze za otvaranje obrta su izvršene i u potpunosti ste operativni. Želim vam svu sreću te dovoljno novca da možete živjeti i uživati u svakomu danu!