Samozapošljavanje i poticaji 2020.

Kako otvoriti paušalni obrt uz mjere samozapošljavanja u 2020. godini?

Pronađite informacije o otvaranju obrta uz poticaje za samozapošljavanje i uđite u svijet poduzetništva.

Pišem ovu blog objavu kako bih pomogao svima koji ne žele ovisiti o ponudi poslova na tržištu već im je cilj započeti vlastito poslovanje. Pokušat ću što detaljnije opisati svaki korak u tom pothvatu. Pretražujući internet naišao sam na podatke koji su zastarjeli i koje je potrebno ažurirati s obzirom na zakonsku regulativu koja se neprestano mijenja. Vjerujem da ću mnogima pomoći u ostvarenju njihovih ciljeva.

Ukoliko vas zanima kako otvoriti tvrtku pročitajte: Vodič za otvaranje tvrtke (d. o. o.) u Hrvatskoj.

UPDATE NAKON KORONA VIRUSA:

Od 1.7. 2020 vrijede nova pravila za dodjeljivanje potpora za samozapošljavanja.

Nakon nekoliko mjeseci dvoumljenja odlučio sam postati obrtnik i krenuti u poduzetničke vode. Prikupio sam međunarodno znanje o poslovanju tijekom rada u Španjolskoj, zainteresirao sam se za za start-up svijet te sam s mnogim start-up-ovima razmjenjivao ideje i iskustva.
Vratimo se u Pulu, grad u kojem ću se prijaviti u evidenciju Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Jedan od glavnih uvjeta za dobivanje poticaja jest da ste prijavljeni na HZZ kao nezaposlena osoba, nije važno koliko ste dugo u evidenciji, to može biti i tek jedan dan! Na recepciji mi dodjeljuju savjetnika za zapošljavanje i dogovaramo sastanak za četiri dana.

 

Samozapošljavanje

Kako mi je ovo prva prijava na HZZ, bilo je potrebno donijeti dokaze o školovanju (formalnom i neformalnom) te obaviti kratak razgovor sa zaposlenicom HZZ-a. Odmah sam se prijavio na radionicu o mjerama samozapošljavanja u trajanju od dva sata tijekom koje nam je savjetnica za zapošljavanje objasnila sve detalje o uvjetima prijave, pravilima te ostalim važnim informacijama. Nakon zajedničkog predavanja potrebno je obaviti i konzultacije. Na konzultacijama mi je savjetnica pomogla odabrati način poslovanja koji najviše odgovara mojim potrebama te dobivam dokument „Poslovni plan“ koji moram pripremiti kako bih dobio do 110.000,00 kn poticaja.

Ciljane skupine:

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje su obavile aktivnosti prije predaje zahtjeva za dodjelu potpore (individualno savjetovanje ili radionica za samozapošljavanje) u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje, a u skladu s dinamikom razrade poduzetničke ideje.

Financiranje mjere:

Visina subvencije za:

1. Skupina – do 100.000,00 kn

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u :

 • (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
 • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša(odjeljci 36-39)
 • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

Za 1. skupinu korisnika moguće je odobriti i dodatnih 10.000 kn za jedan poslovni subjekt, ukoliko se potpora za
samozapošljavanje kombinira s osposobljavanjem na radnom mjestu.

2. Skupina – do 75.000,00 kn

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u :

 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • (H) Prijevoz i skladištenje
 • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • (J) Informacije i komunikacije
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • (P) Obrazovanje
 • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • (S) Ostale uslužne djelatnosti

Za 2. skupinu korisnika moguće je odobriti i dodatnih 10.000 kn za jedan poslovni subjekt, ukoliko se potpora za
samozapošljavanje kombinira s osposobljavanjem na radnom mjestu.

Uvjeti za ostvarivanje mjera za samozapošljavanje:

 • nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 • izvršene aktivnosti vezane uz samozapošljavanje u suradnju sa savjetnikom za isto,
 • izrađen poslovni plan iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja održiva,
 • troškovi koji su navedeni u troškovniku moraju biti usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta.

NAPOMENA:

U troškove ulazi registracija poslovnog subjekta, sredstva potrebna za obavljanje djelatnosti poput opreme i zakupa poslovnog prostora te doprinosi za 11 mjeseci poslovanja.

Trajanje mjere:

24 mjeseca (u prvih 12 mjeseci pravdanje potpore, a drugih 12 mjeseci održavanje
poslovne aktivnosti uz samostalno podmirivanje obveza doprinosa)

Više o mjerama HZZA pronađite ovdje.

Nakon konzultacija otišao sam na razgovor u Upravni odjel za gospodarstvo grada Pule kako bih provjerio koje djelatnosti mogu obavljati. Mnoge djelatnosti u obrtu su vezane uz stručnu spremu, također postoje mnoge za čije je obavljanje potrebna oprema i određeni prostor. Primjerice, za djelatnost zapošljavanja potrebno je imati dozvolu za posredovanje izdanu od Ministarstva rada i mirovinskog sustava; za djelatnost turističke agencije potrebna je stručna osposobljenost za voditelja turističke agencije ( ispit za voditelja poslovnice turističke agencije po novom zakonu polaže u Ministarstvu turizma), poslovni prostor te dvije godine iskustva na odgovornoj poziciji; za djelatnost proizvodnje sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje potrebno je zadovoljiti minimalne tehničke uvjete (prostor i oprema); za djelatnost popravka računala potrebno je imati završenu srednju stručnu spremu računalnog tehničara ili elektroničara…

Mudro izaberite svoje djelatnosti jer ih sljedećih godinu dana nećete moći mijenjati – to je još jedan od uvjeta HZZ-a. Jednu djelatnost izaberite kao primarnu. Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti možete pronaći ovdje. Sada možete ispuniti OR obrazac.

 

Naziv obrta

Prije izrade poslovnog plana, osmislio sam naziv obrta i odredio primarnu djelatnost, namjera je bila da ove dvije stavke budu što bliskije. Nakon duljeg istraživanja odlučio sam se za naziv „Markething“, a primarna djelatnost je agencija za promidžbu. Konačni naziv obrta je „Markething, agencija za promidžbu“ .

Poslovni plan za samozapošljavanje

Sljedeći je korak izrada poslovnoga plana iz kojega je vidljivo održanje poslovanja kroz sljedećih godinu dana te izrada troškovnika za otvaranje i rad obrta. Za ovaj korak bilo mi je potrebno tjedan dana.

Prihvatljivi troškovi jesu:

 • ­ kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti
 • kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • zakup poslovnog prostora za najviše 11 mjeseci poslovanja (prostor ne može biti u vlasništvu podnositelja
 • zahtjeva ili zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji) – najviše 30% od iznosa potpore
 • troškovi za knjigovodstvene usluge za najviše 11 mjeseci poslovanja
 • doprinosi za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu za najviše 11 mjeseci poslovanja – najviše 40% od iznosa potpore
 • doprinosi za novozaposlene radnike (prihvatljivo i obavezno samo za potpore za proširenje poslovanja)
 • edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu
 • dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava – najviše 30% od iznosa potpore
 • troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade
 • upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti
 • marketinške aktivnosti i oglašavanje (izrada i održavanje internetske stranice, zakup domene, web hosting, tisak materijala za oglašavanje, izrada reklamnih ploča i natpisa, internetsko oglašavanje, izrada logotipa,brendiranje, oslikavanje vozila) – najviše 20 % od iznosa potpore
 • kupnja, odnosno izrada po narudžbi uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama)
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
 • kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (samo: C prerađivačka industrija)
 • troškovi atesta i procjene opasnosti
 • kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme – najviše 10% od iznosa potpore
 • kupnja licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti (uključujući licencije za software)
 • PDV koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u kupnja franšiza
 • usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje…)
 • usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje…)

*Napomena: Uredba Europske komisije br. 1407/2013 isključuje potporu za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu. U skladu s time, potporu je moguće odobriti za djelatnost cestovnog prijevoza robe, ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila.

Svaki zahtjev se ocjenjuje po principu bodovanja na način da su različitim elementima pridruženi unaprijed određenimrasponi bodova. Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 26, dok je bodovni prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva:

 • 16 bodova – za podnositelje zahtjeva koji imaju prebivalište te planiraju sjedište budućeg poslovnog subjekta u jednoj od jedinica lokalne samouprave koja prema indeksu razvijenosti spada u I, II, III ili IV skupinu. Ovdje provjerite u koju skupinu spadate.
 • 18 bodova – za sve ostale podnositelje zahtjeva

Elementi za ocjenjivanje zahtjeva su sljedeći:

 • Radno iskustvo u djelatnosti iz poslovnog plana
 • Obrazovanje i/ili dodatne edukacije u djelatnosti iz poslovnog plana
 • Duljina prijave u evidenciju
 • Suradnja sa Zavodom
 • Prethodno poduzetničko iskustvo
 • Popunjenost poslovnog plana
 • Priložene ponude/predračuni uz Troškovnik
 • Povezani poslovni subjekti
 • Procjena prihoda i troškova
 • Dodatne prednosti/nedostaci s obzirom na lokalno tržište: održivost, konkurentnost, inovativnost,
  suficitarniost.

Za pomoć oko izrade poslovnoga plana uvijek možete pitati savjetnicu za zapošljavanje, osobno sam bio više puta na konzultacijama, tri puta na HZZ-u i dva puta u Upravnom odjelu za gospodarstvo.
Potrebno je čekati do 15 radnih dana za ocjenu poslovnoga plana. Ako ste pratili sve navedene korake, vjerujem da će Vam plan biti odobren pa ćete dobiti e-mail i pismo na kućnu adresu s pozitivnom ocjenom poslovnoga plana. Kako biste postupak priveli kraju i dobili poticaje potrebno je donijeti sljedeće na HZZ:

 • dokaz o registraciji djelatnosti (preslika riješenja izdanog od strane nadležnog tijela o upisu u odgovarajući registar),
 • presliku Prijave za upis u registar poreznih obveznika za obrte i samostalne djelatnosti,
 • dokaz o prijavi u radni odnos na puno radno vrijeme Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (preslika potvrđene tiskanice M-1P i tiskanica M-11P),
 • dokaz o otvorenom žiro-računu poslovnog subjekta s jasno vidljivim
 • bjanko zadužnicu s potpisom dužnika (Vaš poslovni subjekt) s drugom fizičkom osobom u svojstvu jamca platca ,solemniziranu kod javnog bilježnika, na iznos do 100.000,00 kn. Trošak solemnizacije snosi korisnik potpore.

Dokumentacija potrebna za dodjelu potpore za samozapošljavanje:

 1. Zahtjev
 2. Poslovni plan s troškovnikom čiji je propisani obrazac dostupan na internetskoj stranici www.mjere.hr
 3. Izjava o korištenju potpora male vrijednosti
 4. Izjava o nepodmirenim obvezama
 5. Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe
 6. Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja zahtjeva Za osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost:
 7. Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva ili Izvadak iz registra trgovačkog suda (za trgovačka društva) Za osobe koje preuzimaju postojeći poslovni subjekt:
 8. Uvjerenje o prebivalištu za stanovnike I., II., III. I IV. skupine JLS prema indeksu razvijenosti (Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, NN 132/2017)
 9. Za osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost:
  Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenjazahtjeva ili Izvadak iz registra trgovačkog suda (za trgovačka društva).
 10. Za osobe koje preuzimaju postojeći poslovni subjekt:
  Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja
  zahtjeva.

Sve dokumente možete pronaći na poveznici.

Otvaranje obrta

Sada je potrebno otići u Upravni odjel za gospodarstvo i predati obrazac za registraciju obrta, presliku osobne iskaznice, ugovor o najmu poslovnog prostora ili ugovor o dozvoli za besplatno korištenje poslovnog prostora i presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi (ako vam je obrt vezan za neku djelatnost). U roku od sedam radnih dana trebali biste dobiti Obrtnicu, a kako biste je preuzeli potrebno je uplatiti 250,00 kn upravne pristojbe u državni proračun (IBAN HR1210010051863000160, model plaćanja HR64, poziv na broj 5002-1682-OIB, svrha doznake – državna upravna pristojba). Nakon izrade Obrtnice možete izraditi pečat. Pečat treba sadržavati naziv obrta i adresu. Cijena pečata je oko 150,00 kn + priprema 50,00 kn.

NAPOMENA: 

Prilikom otvaranja obrta otvara se samo obrt, a ne paušalni obrt.

 

 

Sljedeći korak je otvaranje poslovnog žiro računa za koji morate pripremiti:

 • Obrtnicu,
 • Rješenje o upisu u obrtni registar
 • Presliku osobne iskaznice.

Ja koristim i mobilno bankarstvo koje u mojoj banci košta 20,00 kn mjesečno. Za moje potrebe mobilno bankarstvo je pun pogodak jer je praktičnije od internet bankarstva, moguće je u bilo kojem trenutku skenirati barcode i platiti račun. U ovo moderno, užurbano doba svaki trenutak je važan jer – time is money!

NAPOMENA: 

Predlažem pri otvaranju računa u banci ne pečatirati potpisni račun jer u protivnom ćete prilikom svakog podizanja novca u banci sa sobom morati imati pečat.

Nakon otvaranja bankovnog računa otiđite u Poreznu upravu kako biste se prijavili (imate sedam dana rok nakon što otvorite obrt). Sa sobom ponesite osobnu iskaznicu, presliku upisa u obrtni registar i RPO obrazac. Ako otvarate paušalni obrt kao ja, izdat će Vam rješenje o visini poreza. Ja pripadam u porezni razred do 150.000,00 kn prihoda za koji je iznos godišnjega poreza 2.875,00 kn. Mjesečna rata iznosi 386,40 kn zbog godišnjega paušalnog prireza na dohodak (12%) i prireza (12%) koji je određen mjestom stanovanja (grad Pula).

Kako biste bili u skladu s propisima potrebno je u roku od 24 sata od otvaranja obrta prijaviti se na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Za ovaj korak potrebni su vam sljedeći dokumenti:

Za prijavu na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje potrebno je pripremiti:

 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku obrazaca M-1P i M-11P,
 • presliku podataka o obvezniku uplate doprinosa,
 • ispunjenu tiskanicu-1 i tiskanicu-2.

Nedostaje Vam još bjanko zadužnica na ime obrta u iznosu od 100.000,00 kn ako živite u gradovima skupine 2 i 3 dok ako živite u gradu skupine 1 od 150.000,00 kn . Biti će Vam potreban i jamac platac koji će s vama potpisati bjanko zadužnicu u korist HZZ-a. Zadužnicu ćete platiti o svom trošku. Za ovaj ćete korak morati pronaći osobu koja Vam u potpunosti vjeruje, po cijeni vlastite imovine.
Kada ste prikupili sve potrebne dokumente, možete ih odnijeti na HZZ. Ne zaboravite ponijeti pečat kako biste potpisali ugovor o korištenju poticaja. Poticaji će kroz sedam dana sjesti na Vaš račun.
Na kraju pronađite odgovarajući način izdavanja računa i tehnikalije oko fiskalne blagajne. Ja primam sve uplate na račun pa mi nije potrebna fiskalna blagajna.

Novci su u mom slučaju sjeli na račun u roku od 7 dana. Vjerujem da ste pametno isplanirali kako ćete utrošiti fondove i izabrali neke od usluga Markething tima kako biste postali još uspješniji i konkurentniji na tržištu.

Napomena:

Ovaj blog je informativnoga sadržaja te Vam predlažem da se prije bilo kakvih odluka konzultirate sa savjetnikom za zapošljavanje pri HZZ-u, Uredu za gospodarstvo, Poreznoj upravi, HZZO-u i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Ja sam više puta „dosađivao“ savjetnici za zapošljavanje i savjetnici u Uredu za gospodarstvo te im ovim putem neizmjerno zahvaljujem. U slučaju da Vam je potrebna izrada web stranica slobodno nas kontaktirajte na mail info@markething.hr, sada će Vam biti potrebna i marketinška online strategija – ne oklijevajte i zatražite našu ponudu.

Sve Vaše obveze za otvaranje obrta su izvršene i u potpunosti ste operativni. Želim vam svu sreću te dovoljno novca da možete živjeti i uživati u svakomu danu!

 

Što je paušalni obrt?

Paušalni obrt je oblik poslovanja koji podrazumijeva plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu.

Tko može otvoriti paušalni obrt uz mjere samozapošljavanja?

Paušalni obrt mogu otvoriti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda za zapošljavanje, koje su obavile aktivnosti prije predaje zahtjeva za dodjelu potpore (individualno savjetovanje ili radionica za samozapošljavanje) u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje, a u skladu s dinamikom razrade poduzetničke ideje.

Koji su uvjeti za ostvarivanje mjera za samozapošljavanje?

Kako biste ostvarili mjere za samozapošljavanje, potrebno je da ste nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, da imate izvršene aktivnosti vezane uz samozapošljavanje u suradnju sa savjetnikom za isto, da ste izradili poslovni plan iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja održiva, te troškovi koji su navedeni u troškovniku moraju biti usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta.

Koliko iznosi poticaj koji mogu dobiti?

Visina subvencije je podijeljena u 2 skupine. Za 1.skupinu se dodjeljuje do 100.000,00 kn s mogućnosti dodatnih 10.000,00 kn, dok se za 2. skupinu dodjeljuje do 75.000,00 kn.

Koji dokument mi je potreban za prijavu na poticaje?

Na konzultacijama prilikom prijave na HZZ ćete dobiti dokument „Poslovni plan“ koji morate ispuniti kako bi dobili poticaj do 110.000,00 kn ili do 75.000,00 kn. Osim poslovnog plana potrebni dokumenti su:
1. Zahtjev
2. Poslovni plan s troškovnikom čiji je propisani obrazac dostupan na internetskoj stranici www.mjere.hr
3. Izjava o korištenju potpora male vrijednosti
4. Izjava o nepodmirenim obvezama
5. Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe
6. Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja zahtjeva za osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost
7. Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva ili Izvadak iz registra trgovačkog suda (za trgovačka društva) za osobe koje preuzimaju postojeći poslovni subjekt:
8. Uvjerenje o prebivalištu za stanovnike I., II., III. I IV. skupine JLS prema indeksu razvijenosti (Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, NN 132/2017)
9. Za osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost:
Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva ili Izvadak iz registra trgovačkog suda (za trgovačka društva).
10. Za osobe koje preuzimaju postojeći poslovni subjekt:
Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja

Koliko traju mjere poticaja za samozapošljavanje?

Mjere traju do 24 mjeseca, odnosno prvih 12 mjeseci podrazumijeva pravdanje potpore, a drugih 12 mjeseci održavanje poslovne aktivnosti uz samostalno podmirivanje obveza doprinosa.

Kako se boduju zahtjevi za poticaje?

Svaki zahtjev se ocjenjuje po principu bodovanja na način da su različitim elementima pridruženi unaprijed određenim rasponom bodova. Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 26, dok je bodovni prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva:
• 16 bodova – za podnositelje zahtjeva koji imaju prebivalište te planiraju sjedište budućeg poslovnog subjekta u jednoj od jedinica lokalne samouprave koja prema indeksu razvijenosti spada u I, II, III ili IV skupinu.
• 18 bodova – za sve ostale podnositelje zahtjeva.

Kako se ocjenjuju zahtjevi?

Elementi za ocjenjivanje zahtjeva su sljedeći:
• Radno iskustvo u djelatnosti iz poslovnog plana
• Obrazovanje i/ili dodatne edukacije u djelatnosti iz poslovnog plana
• Duljina prijave u evidenciju
• Suradnja sa Zavodom
• Prethodno poduzetničko iskustvo
• Popunjenost poslovnog plana
• Priložene ponude/predračuni uz Troškovnik
• Povezani poslovni subjekti
• Procjena prihoda i troškova
• Dodatne prednosti/nedostaci s obzirom na lokalno tržište: održivost, konkurentnost, inovativnost, suficitarnost.