prikazivanje cijena na web trgovinama.

Dvojno iskazivanje cijena na web trgovinama

Republika Hrvatska počela se pripremati za zamjenu kune eurom što će se također odnositi i na dvojno iskazivanje cijena na web trgovinama.  Ta će se zamjena odvijati kroz tri ključna razdoblja: pripremno razdoblje, razdoblje dvojnog optjecaja te razdoblje nakon završetka dvojnog optjecaja. U ovom tekstu donosimo informacije o tijeku razdoblja dvojnog označavanja cijena na web trgovinama. 

Kada kreće dvojno iskazivanje cijena na web trgovinama?

Prema Nacionalnom planu zamjene hrvatske kune eurom, predviđeno je razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja cijena, što znači iskazivanje i u kunama i u eurima. 

“Obveza dvojnog iskazivanja započinje 5. rujna 2022. te traje zaključno do 31. prosinca 2023., a provodit će se u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH, Zakonom o zaštiti potrošača te Pravilnikom o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga.”

Dvojno iskazivanje cijena na web trgovinama sprječava neopravdano povećanje i neispravno preračunavanja cijena

S dvojnim iskazivanjem cijena poslovni subjekti mogu započeti ako su ostvarili sve tehničke preduvjete za to, počevši od dana koji slijedi nakon dana objave odluke Vijeća EU o usvajanju eura. Ova se obveza smatra vrlo važnom u prijelaznom procesu prelaska na euro, kako ne bi došlo do neopravdanog povećanja i neispravnog preračunavanja cijena. Isto tako, ovom će se obvezom potrošačima omogućiti da se lakše priviknu na cijene iskazane u eurima. 

Fiksni tečaj konverzija za web trgovine 

“Preračunavanje cijena obavljat će se isključivo korištenjem fiksnog tečaja konverzije kojeg utvrđuje Vijeće EU (a koji se u većini slučajeva sastoji od šest znamenaka), dok dvojno iskazivanje cijena na web trgovinama  treba biti lako uočljivo, čitko i jasno.”

Korištenje fiksnog tečaja konverzije na web trgovinama

Kod preračunavanja cijena iz kune u euro fiksni tečaj konverzije treba se koristiti u punom brojčanom iznosu, što znači da nije dopuštena primjena skraćene verzije fiksnog tečaja konverzije – nema zaokruživanja punog brojčanog iznosa na npr. dvije decimale. No, nakon preračunavanja kuna u eure te u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, dobiveni rezultat zaokružuje se na dvije decimale s točnošću od jednog centa.

Primjer konverzije cijene kune u eure

Evo i primjera kako će označavanje cijena izgledati kada je iznos u kunama npr. 69,99 KN, a puni brojčani iznos fiksnog tečaja konverzije iznosi (primjera radi) 1 EUR = 7,53450 HRK:

dvojno označavanje cijena

Dvojno označavanje cijena na web trgovinama

Predloženo je da će se dvojno označavanje cijena prikazivati na način da je cijena u eurima primarna (može se nalaziti lijevo, ili iznad cijene u kunama), a u kunama sekundarna (može se nalaziti desno ili ispod cijene u kunama). Što se tiče načina iskazivanja fiksnog tečaja konverzije u punom brojčanom iznosu, on mora na web trgovini biti istaknut na vidljivom mjestu. Isto se odnosi i na dvojno označavanja cijena za usluge kod primjerice cjenika koje postavljamo na web. 

Primjeri dvojnog označavanja cijena na web trgovinama

Kad je u pitanju iskazivanje cijene u eurima, oznaka eura mora biti jasno iskazana na sljedeći način:

30 EUR ili 30 €

(oznaka EUR ili znak € slijedi iza iznosa i razmaka)

Primjer dvojno istaknutih cijena za proizvode na web trgovinama:
dvojno iskazivanje cijena

Primjer dvojno istaknutih cijena za proizvode na sniženju na web trgovinama:

dvojno iskazivanje cijena

Primjer dvojnog označavanja cijena na web trgovinama:

Primjer dvojnog iskazivanja cijena na web trgovinama: primjer

Zaključak

Da ponovimo – uskoro dolazi razdoblje dvojnog označavanja cijena. Kako bi vaše poslovanje bilo u skladu s pravilima, važno je web trgovinu pripremiti kako treba. Sve se svodi na pravilno označavanje dvojnih cijena na web trgovini. Tu nastupamo mi u Markethingu, kao stručnjaci za web development s dugogodišnjim iskustvom, koji ćemo vam pomoći u prilagodbi na dvojno označavanje cijena.
Napomena:
Ova blog objava ne predstavlja službeno tumačenje pravnih odredbi te je podložan promjenama stupanjem na snagu Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.