Markething- SWOT analiza

Što je SWOT analiza i koje su smjernice potrebne za njezinu izradu?

Swot analiza prisutna je u svakoj tvrtki, a analizom se razmatraju sadašnje i buduće snage (strenghts), slabosti (weakness), prilike (opportunities) i prijetnje (threaths). Swot analizom također razmatramo utjecaj vanjske i unutarnje okoline na tvrtku i njihovu međuovisnost.

Strateškim upravljanjem određujemo mjere koje je potrebno poduzeti, identificiramo šanse, odnosno rizike kako bi tvrtka što bolje poslovala i postala konkurentna. Analiza se vrši u svim tvrtkama, neovisno o njihovoj veličini, a popularna je i prihvaćena zbog svoje jednostavnosti i učinkovitosti.

Markething tim primijenio je SWOT analizu na svojemu poslovanju, a u nastavku navodimo neke od naših snaga, slabosti, prilika i prijetnji.

SWOT analiza

Snage

Snage se ističu u području u kojima tvrtka ostvaruje uspjeh i razlikuje se u odnosu na svoje konkurente. Koje su jake strane proizvoda ili usluga koje tvrtka nudi? U čemu se razlikuje i jesu li prednosti u pravoj mjeri iskorištene? Kakav je ugled i tržišni udio? Tehnička opremljenost tvrtke? Jesu li kadrovi stručni i motivirani te kakva je kvaliteta proizvoda/usluga koju nudite ?

Neke od snaga koje Markething tim posjeduje su ažurnost, cjelovitost te aktivnost sadržaja i objava na stranici. Pozornost naših korisnika privlačimo tako što svakodnevno objavljujemo zanimljiv sadržaj, a korisnici povratno kvalitetu naših usluga ocjenjuju izvrsnom ocjenom na društvenim mrežama. Također raspolažemo modernom tehnologijom zbog koje nam je olakšano stalno praćenje trendova. Usluge koje nudimo dostupne su svima, a fleksibilni smo i u prilagodbi promjenama u okruženju.

Slabosti

Potrebno je analizirati slabosti koje su čista suprotnost snagama. U analizi slabosti definiramo nedostatke naših usluga/proizvoda, odnosno ono u čemu smo slabiji od ostalih konkurenata na tržištu. Jesu li naši kadrovi nestručni i nemotivirani? Nedostatak potrebne imovine, tehnologije ili novca javljaju se kao čest problem.

Slabost Markething tima, kao i većini tvrtki, jest postojanje jake konkurencije. Još jedna od slabosti našega poslovanja (koje ubrzo planiramo pretvoriti u snagu) jest što još uvijek nemamo Google certifikat. Prisutnost ove slabosti možemo pripisati kratkome vremenu postojanja našega poslovanja.

Prilike

Analiziraju se u odnosu na vanjsku okolinu u kojoj tvrtka djeluje ili namjerava djelovati. U prilike ubrajamo samo one u kojima tvrtka svoje snage i slabosti može realizirati. Prilike moraju odgovarati na pitanje koji vanjski čimbenici mogu biti iskorišteni ukoliko se ukaže prilika i nađu resursi?

Primjerice, naša je prilika sve veća potražnja za marketinškim uslugama u svim područjima poslovanja, kao i to što pojedine tvrtke nedovoljno promoviraju i oglašavaju svoje usluge/proizvode. Zbog međunarodne suradnje koju Markething tim ostvaruje, priliku vidimo i u širenju usluga na međunarodnome tržištu.

Prijetnje

Prijetnje su prisutne u svakome poslovanju i mnogobrojne su, no u konačnici se svode na isto. Smanjenje tržišnoga udjela, smanjenje prihoda, povećanje troškova i na kraju ugroženost opstanka na tržištu. Pri analiziranju prijetnji potrebno je postaviti pitanje koji vanjski čimbenici mogu biti prijetnja u smanjivanju udjela na tržištu, a koji mogu rezultirati i ugrožavanjem postojanja tvrtke?

Prijetnja za Markething tim, kao i za većinu tvrtki, prema našemu skromnome mišljenju, jest to što postoji mogućnost jačanja sadašnje konkurencije ili ulazak novih konkurenta na tržište.

Slabosti pretvorite u snage, a prijetnje u prilike

Rezultate SWOT analize interpretirajte s oprezom kako biste slabosti pretvorili u snage, kao i prijetnje u prilike. Drugim riječima, cilj analize zapravo je minimaliziranje slabosti uz istovremeno povećanje snaga tvrtke, kao i iskorištavanje prilika uz istovremeno smanjenje prijetnji iz okruženja. Swot analiza neće Vam dati odgovore na sva pitanja, no uvelike će pomoći u razvoju poslovanja i konkurentnosti na tržištu. Ukoliko znate iskoristiti analizu i poduzeti potrebne mjere, uspjeh neće izostati. Svaka tvrtka treba strategiju, a na menadžerima je da primijene najbolju!

Potrebna vam je izrada kvalitetne SWOT analize?

Markething Digitalna agencija

Izrada web stranica i digitalni marketing