entiteti za Google i SEO

Entiteti za Google i SEO

Entiteti su relativno novi način optimizacije koji je još uvijek nepoznat ili nedovoljno objašnjen u Hrvatskoj. Entiteti su budućnost SEO i potrebno je napraviti veliki zaokret u optimizaciji za entitete. Entiteti su na neki način zamjena za ključne riječi, samo za razliku iza entiteta za Google postoji značenje dok su ključne riječi samo spoj slova bez značenja. Google koristi Google Natural Language kako bi bolje razumio značenje rečenice.

Kako biste što bolje razumijeli entitet predlažemo da prvo pročitate blog Što su ključne riječi?

Sadržaj:

  1. Cloud Natural Language API
  2. Što sve može biti entitet?
  3. Četiri faktora utječu na razumijevanje Entiteta kod Googlea
  4. Entiteti su među nama
  5. Kako bolje optimizirati entitete?

Cloud Natural Language API

Cloud Natural Language API je Googleova usluga koja nudi sučelje za nekoliko NLP modela koji su obučeni na velikim i strukturiranim skupovima teksta. API se može koristiti za analizu entiteta, analizu sintakse, klasifikaciju teksta i analizu osjećaja.

Iako Google Natural Language nije dostupan na hrvatskom jeziku potrebno je već sada razmišljati o optimizaciji za entitete. 

Na donjoj slici moguće je vidjeti kako Google prepoznaje entitete u sadržaju na stranicu i pridodaje im salience score.

Salience score je predviđanje Googlea što bi čovjek smatrao najvažnijim entitetima u tekstu.

Ako koristite Google natural language važno je pripaziti u koju će vas kategoriju Google “smjestiti” pa stoga pregledajte Categories. Ako pišete sadržaj za rent a car uslugu nužno je biti u odgovarajućoj kategoriji, a to je /Travel/Car Rental & Taxi Services

Što sve može biti entitet? 

Google objašnjava entitete kao: 

Entitet je stvar ili koncept koji je u jednini, jedinstven, dobro definiran i prepoznatljiv.

Entitet može biti osoba, stvar, pridjev, grad…. Ili bili što što je  jedinstveno, dobro definirano i prepoznatljivo. Entitet može biti boja “zelena” ili grad “Zagreb” ili zamišljeni lik iz bajke “Pinokio”

U blogu o Kako funkcionira Google algoritam spominje se RankBrain. Upravo je on početak enteta. Google se počeo koristiti machine learningom gdje procesuira iznimno velik broj pretraživanja te na temelju analiza i povezanosti među entitima pokušava shvatiti važnost stvakog pojedinog entiteta u pretrazi. 

Algoritam RankBrain sam određuje koji su mjerni podaci entiteta i njihovi međusobni odnosi najvažniji za određenu pretragu.

Kao što znate nitko na svijetu, osim Googlea ne zna kako točno funkcioniraju Google algoritmi. Google nam je dao smjernice na što trebamo pripraziti prilikom optimizacije, ali točno kako funkcionira ne zna nitko. 

Četiri faktora utječu na razumijevanje Entiteta kod Googlea 

Povezanost

Povezanost je određena na temelju međusobne povezanosti entiteta. Pa tako ako se sjećate do nedavno kada se pretraživalo “idiot” u Google pretragama slika prikazivao se Donald Trump. Ljudi su često pretraživali Donald Trump idiot i Google je jednostavno povezao ta dva entiteta Donalda Trumpa kao osobu i idiot kao pridjev. 

Link na pretragu idiot:

Google pretaga idiot

Google CEO Sundar Pichai objašnjava pretagu idiot i prikazivanje fotografija bivšeg predsjednika SAD Donalda Trumpa.  

https://www.youtube.com/watch?v=o6zfp6lRw2E

Značajnost

Značajnost entiteta u pretrazi određuju poveznice, recenzije (engl. reviews), spominjanja i relevantnost. Što je niža vrijednost kategorije ili teme u kojoj se natječe, to je veća značajnost. Da to pojednostavimo lakše je biti prvi u selu nego prvi u gradu.

Doprinos

Doprinos entiteta određuju vanjski signali. Zapravo koliko pojedini entitet doprinosi određenoj temi. Ako određeni restoran ili temu ocijeni “ugledni član društva za Google” doprinos toj temi biti će veći i taj entitet će imati veću vrijednost. 

Nagrade

Nagrade entiteta koje je osvojio za naše primjere tu može biti “zlatna arena” za filmove, ili nagrade u natjecanju agencija Mixx, Sumo borac, BlaCannes… Što je vrijednija nagrada više vrijednosti donosi entitetu. 

Entiteti su među nama

Zanimljivo je da mi kao ljudi cijeli svijet razumijemo na temelju entiteta samo što mi nismo svijesni toga jer nam je to prirodno i tako učimo od malena. Kako bi se prilagodili “relativno novom” makar u Hrvatskoj načinu optimizacije potrebno je u potpunosti promijeniti način razmišljanja.

Kako bolje optimizirati entitete?

Za primjer ako pripremamo sadržaj za određenu temu ili entitet bilo bi poželjno na toj stranici spomenuti sve pod teme. Ako pišemo o cipelama ta stranica bi trebala imati podteme poput muških cipela, ženskih cipela, dječijih cipela itd. Na taj način potvrđujemo entitete i omogućujemo Googleu da lakše razumije sadržaj naše stranice.

Napomena:

Nikada ne pišemo sadržaj za Google već za korisnika, sadržaj prilagođavamo user intentu za primjer: ako je namjera kupnja onda ne pišemo blog sadržaj nego prodajni sadržaj za landing page.

Važno je samo omogućiti Googleu da lakše razumije sadržaj koji smo pripremili za korisnika.

Stučnjaci digitalne agencije Markething primijenju posljednja znanja, trendove i dobre prakse SEO kako bi svojim klijentima pružili što bolje rezultate na tražilicama. Radimo na isključivo dovođenju kvalitetnog prometa koji povećava konverzije. Želite li optimizirati web stranicu za entitete znate kome ćete se obratiti.