OPTIMIZACIJA META OPISA

Kako optimizirati title tag i meta description?

Ako ne optimizirate naslovne oznake (engl. title tag) koristeći ključne riječi za koje želite da vas potencijalni klijenti pronađu na internetu, vaša se web stranica pri pretraživanju neće prikazivati uspješno koliko želite. Stoga je iznimno važno provesti spomenutu optimizaciju.


Kao vrlo važni SEO faktori koji se nalaze na stranici (engl. On site) ističu se naslovna oznaka (engl. Title tag) i meta opis (engl. Meta description). Ne propustite šansu da vas pronađu novi potencijalni klijenti samo zato što se niste pozabavili ovim pitanjem.
Mnoge tvrtke koje posjeduju web stranice ignoriraju važnost optimizacije naslovnih oznaka i meta opisa, pa tako na naslovnoj stranici imaju naslovnu oznaku „Naslovna – Ime tvrtke“, a meta opis obično uopće nije postavljen. Iz ovoga razloga gube priliku ostvariti nove poslove putem svoje web stranice.

Title tag kao ključ pozicioniranja na Google tražilici

Naslovne oznake, iako izuzetno važne u SEO optimizaciji, nisu jedini faktor koji utječe na pozicioniranje. Postoji više od 300 različitih faktora kojima je potrebno pridati pozornost, no o tome ćemo neki drugi put.
Naslovna oznaka može sadržavati maksimalno 600 piksela, što pretvoreno u znakove iznosi oko 65, a može biti nešto manje ili više od toga broja. Broj znakova nije fiksan, a razlog tomu je što neka slova zauzimaju više „prostora“, odnosno piksela od drugih (npr. slovo “i” i slovo “z” se razlikuju u prostoru, tj. pikselima koje zauzimaju). U tih 600 piksela potrebno je uključiti ključne riječi za koje želite da vas potencijalni klijenti pronađu. Same ključne riječi ne smiju biti nasumično nabacane. Primjerice, ako imate wellness centar, naslovne oznaka ne može biti “wellness, masaže, tretmani lica”. Potrebno je složiti naslovnu oznaku koja će imati smisla za Google, ali i za osobu koja pretražuje određeni pojam. Primjer za dobro posložene ključne riječi u ovome slučaju glasi ovako: “wellness centar za ljepotu i zdravlje u (dodati lokaciju)”. Lokacija ima veliku važnost pri optimizaciji naslovnih oznaka.

Naslovne oznake meta opis

Više o SEO optimizaciji pročitajte na sljedećoj poveznici: Uvod u SEO optimizaciju.

Sve naslovne oznake moraju biti jedinstvene i potrebno je izbjegavati ponavljanje. Važno je koristiti različite, opisne naslove za svaku podstranicu na web stranici. Na primjer, naslovljavanje svake podstranice na komercijalnoj stranici naslovnim oznakama “najbolji wellness centar” čini nemogućim za korisnike razlikovati jednu stranicu od druge.
Pri izradi naslovnih oznaka budite kreativni, istražite sve moguće ključne riječi (provjerite i sinonime određenih ključnih riječi) te uključite one koje imaju veći broj pretraživanja, a relevantne su sadržaju stranice.
Ako optimizirate ključne riječi i tekst za određeno pretraživanje, ali taj isti tekst ne prilagodite ključnim riječima, unatoč velikom broju posjeta web stranici imat ćete i veliku stopu napuštanja (engl. Bounce rate) što će dugoročno utjecati na vašu poziciju na Google tražilici.

Meta description povećava CTR

Kako biste povećali broj klikova na stranicu u odnosu na broj prikazivanja (engl. CTR – click through rate), potrebno je optimizirati meta opise. Meta opisi odličan su način pružanja jasnih informacija o odredišnoj stranici (engl. Landing page) osobama koje pretražuju web. Najčešće prilikom pretraživanja pročitamo meta opis prije nego kliknemo na rezultat pretraživanja. Ako iskoristite meta opis kao poziv osobama koje pretražuju da kliknu na vašu stranicu, povećat ćete broj klikova.

Googole ne koristiti ključne riječi kao signal u optimizaciji stranice, ali povećanje CTR zbog ključne riječi u meta opisu može pomoći u postizanju boljih rezultata.

Koristite različite meta opise za različite stranice. Ne dozvolite da se meta opisi ponavljaju jer tako šaljete nejasnu poruku svojim potencijalnim klijentima.

Pazite kako SEO optimizacija utječe na vaše stranice i ne dozvolite si propuštanje dobrih poslovnih prilika. Ako vam optimizacija i dalje zadaje glavobolju, koristite znanje i iskustvo stručnjaka te nam se obratite s punim povjerenjem. Posjetite našu stranicu SEO optimizacija za web stranica