Proces istraživanja tržišta i zašto je važan?

Kako teče proces istraživanja tržišta i zašto je važan?

Za pokretanje posla u digitalnom marketingu, kao i u svakom drugom poslu, prvo što je potrebno je IDEJA. Ideje pokreću svijet i čine ga boljim mjestom. Ideja je ključ Vašega uspjeha, stoga mora biti poželjna i ostvariva. Nakon spoznaje da imate dobru ideju potrebno ju je zabilježiti na papir, točnije slijedi pisanje poslovnoga plana.

Poslovni plan je jako važan jer umanjuje mogućnost neuspjeha, a začetniku ideje omogućava sagledavanje svih njezinih prednosti i nedostataka, pregled reakcija ciljanoga tržišta te upoznavanje konkurencije. Za izradu kvalitetnoga poslovnog plana koji predstavlja okosnicu bilo kojega poslovanja, potrebno je provesti ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, što je tema naše nove blog objave.

 

Kako teče proces istraživanja tržišta?

Prije samoga istraživanja tržišta neophodno je izraditi analizu postojećeg stanja, ovo je jedan od preduvjeta u izradi kvalitetnoga marketinškog plana. Cilj analize trenutnog stanja je identificirati i opisati kupce/korisnike Vaših usluga, identificirati postojeće i potencijalne konkurente, voditi računa o djelatnostima tvrtke i cijenama te analizirati neke od financijskih i nefinancijskih karakteristika poslovanja. Nakon provedene analize postojećega stanja slijedi ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA. Saznajte što to jest, koje tehnike koristiti pri provedbi te zašto je neizmjerno važno za sastavljanje dobroga poslovnog plana.

Svi oni koji su već neko vrijeme u poslu znaju da poslovne odluke koje donosimo izravno ovise o kvaliteti informacija kojima raspolažemo, a istraživanje tržišta nam pruža potporu i sigurnost pri korištenju tih informacija i donošenju marketinških odluka.
Postoje brojne definicije istraživanja tržišta, no ono što ih veže govori da je istraživanje planirani oblik marketinške aktivnosti tvrtke (ili neke druge djelatnosti) kojemu je cilj stjecanje informacija o potrošačima, proizvodima, uslugama, cijenama te konkurenciji na tržištu. Prikupljanjem informacija smanjuje se rizik pri donošenju poslovnih odluka.

Istraživanje tržišta je proces koji uključuje sljedećih šest faza:

 • definiranje problema,
 • prikupljanje primarnih podataka,
 • prikupljanje sekundarnih podataka,
 • faza detaljne analize,
 • obrada i analiza prikupljenih podataka,
 • sastavljanje izvješća istraživanja.

 

Definiranje problema i postavljanje ciljeva istraživanja temelj su samoga istraživanja. Ovaj korak obuhvaća postavljanje ciljeva koje želite ostvariti prikupljanjem podataka, pregled mogućih vremenskih i novčanih ograničenja te pretpostavke o situacijama koje će pojednostaviti moguće nadolazeće poteškoće.
Prilikom definiranja problema potrebno je odrediti na koja sve pitanja želimo dobiti odgovore. Spomenuti odgovori nam služe za prikupljanje podataka koje možemo podijeliti u dva tipa: prikupljanje primarnih i sekundarnih podataka.
Primarni podatci su oni koje tvrtka sama prikuplja u istraživanju, to su podatci koji su prikupljeni neposredno od ispitanika, a opisuju činjenice, situacije, mišljenja, stavove i osjećaje ispitanika.

Nadalje, sekundarni podatci su informacije dobivene iz nekog drugog izvora kao što su zapisi, datoteke, privredne komore, banke, internet, a rezultat su prikupljanja primarnih podataka koji su ranije služili za neke druge svrhe. U svrhu prikupljanja sekundarnih podataka možete se služiti internetskim stranicama Hrvatske gospodarske komore ili nadležnog ministarstva. Prikupljanje podataka iz sekundarnih izvora brže je i jednostavnije, no sami sekundarni podatci rijetko rješavaju problem tvrtke u cijelosti.
Potrebne podatke prikupljate kroz razne metode ispitivanja (telefonski, elektronskom poštom ili internetom) i metodu promatranja koja podrazumijeva proces uočavanja i bilježenja činjenica ili događaja bez postavljanja pitanja osobama čije se ponašanje prati.

Analizi prikupljenih podataka prethodi faza detaljne analize u kojoj poduzetnik traži opće i korisne informacije vezane uz ključne točke njegova projekta kako bi upoznao potrebe i segmentaciju tržišta.

Korisne informacije u ovoj fazi istraživanja tržišta mogu biti:

 • kupovna moć potencijalnih klijenata,
 • način na koji kupac odlučuje o kupnji proizvoda/ usluga,
 • koliko dobro potencijalni klijent razumije prednosti proizvoda/usluge,
 • stvarna potražnja za pojedinim proizvodom/ uslugom nove tvrtke,
 • cijena i uvjeti prodaje proizvoda/usluga konkurencije,
 • načini komunikacije prilagođeni sektoru u kojemu djelujete,
 • uvjeti intelektualnoga vlasništva,
 • zakonodavstvo i standardi.

 

Nakon prikupljenih korisnih informacija slijedi obrada, analiza i interpretacija dobivenih podataka. Razvijenost današnjih računala pomaže da čitav proces obrade podataka te analize rezultata bude brži i lakši. Analiza podataka zapravo se odnosi na unos dobivenih podataka u računalo pri čemu ćemo unositi samo one podatke koji ovise o cilju i problemu istraživanja. Oni se zatim kontroliraju, kodiraju, tabeliraju i analiziraju te grafički prikazuju kako bi istraživaču omogućili lakše uočavanje bitnih informacija.
Dobivene informacije mogu sadržavati prednosti ili nedostatke dosadašnjega načina poslovanja i preporuke za poboljšanje vođenja posla u budućnosti. Osim toga dobivamo širu sliku tvrtke, korisnost usluga koje pruža te poziciju na kojoj se nalazi u usporedbi s postojećom i potencijalnom konkurencijom.
Slijedi posljednja faza istraživanja tržišta, a to je sastavljanje izvješća i donošenje odluke. Sastavljanje izvješća najčešće se odnosi na pisani prikaz dobivenih rezultata na papiru ili pohranjenih na nekom mediju. Svrha izvješća je prikazati najvažnije podatke do kojih smo došli istraživanjem te obrazložiti sve moguće prijedloge za poboljšanje poslovanja.

Realno gledajući, sastavljanje izvješća je kraj istraživačkoga procesa, no iza njega mora nešto uslijediti, a najčešće to je donošenje odluka. Odluke je neophodno donijeti bez obzira koliko ovise o složenosti problema koji smo istraživali, kvaliteti prikupljenih informacija i ciljevima koje želimo postići istraživanjem. Donesena odluka nakon iscrpnog procesa istraživanja i dalje može biti neispravna te baš u tome trebamo uvidjeti nužnost istraživanja tržišta – tim procesom ipak možemo umanjiti rizik poslovanja.

Većinom se tvrtke i institucije na istraživanje tržišta odlučuju kada ne raspolažu s dovoljno podataka koji su im potrebni da donesu nove ključne odluke u poslovanju.
Iscrpan i pomalo dosadan, proces istraživanja tržišta ključan je element za dobar poslovni plan, a on je pak ključan za postizanje zadanih ciljeva poslovanja. Jedna važna stvar na sebe veže drugu još važniju, stoga vam svakako savjetujemo da prije procesa istraživanja razmislite o tome možete li uložiti svoje vrijeme kako biste ga proveli sami ili ćete svoja financijska sredstva uložiti u neku od agencija specijaliziranih za to područje poslovanja i prepustiti joj taj posao.
Što god odlučili Markething tim želi Vam puno strpljenja i upornosti u istraživanju tržišta i pisanju poslovnoga plana te puno sreće u pokretanju vlastitih poslovanja u budućnosti.

Podsjećamo Vas da nam se s povjerenjem obratite za savjet ili pomoć, a Vaše komentare i prijedloge šaljite nam putem društvenih mreža ili na e-mail info@markething.hr.